Vybodování

Termímem vybodování se nejčastěji rozumí dosažení 12 bodů v rámci bodového systému řidičů. Vybodovaný řidič dočasně ztrácí řidičské oprávnění a musí odevzdat řidičský průkaz. Vrácení řidičského průkazu je možné nejdříve po roce od vybodování a po absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření.

 

Dosažení 12 bodů

Po spáchání dopravního přestuku, kterým je v bodovém systému dosaženo hranice 12 bodů, obdrží řidič od místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností (obecní úřad nebo magistrát) informaci o dosažení 12 bodů a výzvu k odevzdání řidičského průkazu. Lhůta pro odevzdání řidičského průkazu činí pouze 5 pracovních dnů a začíná běžet okamžikem doručení výzvy od úřadu. V případě nepřevzetí výzvy se uplatňuje tzv. fikce doručení - výzva je považována za doručenou, přestože k jejímu fyzickému převzetí nedošlo.

 

Co (ne)dělat při vybodování

Nejjednodušší je samozřejmě vybodování předcházet dodržováním pravidel silničního provozu, včasným odpočtem bodů apod. V okamžiku vybodování už je situace komplikovanější.

Někteří vybodovaní řidiči jsou schopni vymyslet nejrůznější, jen aby vybodování předešli. To je však marné - vybodování nezabrání a ještě si přitíží...

Námitka proti vybodování

Jedinou účinnou obranou proti vybodování je podání námitky. Po podání námitky proti záznamu bodů může vybodovaný řidič minimálně ještě chvíli jezdit, protože dojde k přeručení lhůty. Podáním námitky mohou vybodovaní oddálit okamžik pro odevzdání řidičského průkazu. Správní řízení o námitkách může trvat několik týdnů až měsíců. Během této doby má vybodovaný řidič šanci se na ztrátu řidičského oprávnění alespoň částečně připravit. Je však téměř vždy nutné využít služeb odborníků na bodový systém, což rozhodně není zadarmo.

Užitečné odkazy k vybodování

Více informací o bodovém systému a možnostech pro vybodované řidiče jsou dostupné např. na následujících webech: