Bodový systém

Bodový systém, neboli Systém bodového hodnocení řidičů, slouží ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů. Jedná se o nástroj, jímž je vynucováno dodržování pravidel provozu. Bodový systém byl v Česku zaveden po vzoru ostatních zemích v roce 2006.

 

Princip bodového systému

Český bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel na území ČR. Za spáchání vybraných dopravních přestupků nebo trestného činu jsou řidičům přičítány "trestné" body (rozmezí od 2 do 7 bodů). Při dosažení hranice 12 bodů dochází k tzv. vybodování, tedy k dočasné ztrátě řidičského oprávnění. Řidičský průkaz je pak možné získat zpět nejdříve po jednom roce.

Všechny přestupky jsou evidovány v centrálním registru řidičů, který vede Ministerstvo dopravy. Záznamy bodovaných přestupků provádí úřad obce s rozšířenou působností (obecní úřad nebo magistrát) podle trvalého bydliště řidiče.

 

Odečítání bodů v bodovém systému

Bodový systém pamatuje i na možnost odečítání bodů. K odečtení 4 bodů dochází automaticky, pokud se řidič nedopustí žádného bodovaného přestupku po dobu 12 měsíců. Za určitých okolností je možné odečíst i 3 body absolvováním školení bezpečné jízdy.

 

Aktuální bodový stav řidiče - výpisy z bodového systému

Zjistit aktuální bodový stav řidiče je možné na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT, tedy např. na pobočkách České pošty. Stačí požádat o výpis z bodového hodnocení řidiče. Druhou možností, jak se dozvědět počet bodů v bodovém systému, je zažádat na příslušném obecním úřadě nebo magistrátu o výpis z evidenční karty řidiče. Cena za tyto výpisy se pohybuje do 100,- Kč.

 

Užitečné odkazy k bodovému systému

Více informací o bodovém systému jsou dostupné např. na následujících webech: